سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
آنکه دردانشش اختلاف و دوگانگی نباشد . [امام باقر علیه السلام ـ در بیان معنای راسخان در دانش ـ]